Ukryj

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.

Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szczegółowe informacje w polityce prywatności oraz tzw. plików cookies.

ZwCAD
Jeśli znasz AutoCAD® przystąp do pracy w ZWCAD bez nauki.
DWG, DXF, Funkcje, Interfejs ... czujesz się jakbyś pracował w AutoCAD®.


Indywidualna wycena oprogramowania Zwcad - megapromocja

ZMIERZGEOM - MEASUREGEOM - pomiary zebrane

Pomiary dostępne w jednym poleceniu w ZWCAD 2022

W ZWCAD 2022 została dodana nowa komenda: ZMIERZGEOM, w której zostało połączonych wiele funkcji pomiarowych.

W angielskiej wersji funkcja ta wywoływana jest poleceniem: MEASUREGEOM

Dodatkowa uwaga:
Należy pamiętać, że każdą angielską komendę można wywołać w dowolnej wersji językowej ZWCAD - wpisując w pasek poleceń - z podkreślnikiem dolnym na początku np.:
_MEASUREGEOM

ZMIERZGEOM – jest to ogólna komenda integrująca pomiary:

 • odległości

 • promienia

 • kąta

 • powierzchni

 • oraz właściwości masy

ZMIERZGEOM - Pomiary odległości

Polilinia składająca się z trzech segmentów - na podstawie której będziemy dokonywali pomiarów odległości.

Polilinia składająca się z trzech segmentów - na podstawie której będziemy dokonywali pomiarów odległości.

Na powyższym rysunku narysowaliśmy polilinię składającą się z 3 segmentów.

Każdy z wierzchołków ponumerowaliśmy.

Pomiar jednokrotny – jednego segmentu

Aby zmierzyć odległość od wierzchołka 1 do 2

 1. wpisujemy polecenie: ZMIERZGEOM
  (lub MEASUREGEOM w angielskiej wersji ZWCAD 2022)

 2. z menu na ekranie wybieramy: Odległość

Wybór opcji: Odległość z menu ekranowego

Wybór opcji: Odległość z menu ekranowego

 1. wskazujemy wierzchołek 1 …

 2. … następnie wierzchołek 2

 3. na pasku poleceń zobaczymy wynik:

  Odległość = 10.0000, Kąt w płaszczyźnie XY = 0, Kąt z płaszczyzny XY = 0

  Przyrost X = 10.0000, Przyrost Y = 0.0000, Przyrost Z = 0.0000

Jak widać powyżej – funkcja oprócz odległości mierzy również kąty.

Gdybyśmy zmierzyli odległość pomiędzy punktami 1 i 3 (w odniesieniu do tego samego rysunku), to otrzymamy następujące wyniki:

Odległość = 14.1421, Kąt w płaszczyźnie XY = 45, Kąt z płaszczyzny XY = 0

Przyrost X = 10.0000, Przyrost Y = 10.0000, Przyrost Z = 0.0000

Uwaga:

Wartość: Kąt z płaszczyzny XY = 0 dlatego, że ten wynik dotyczy pomiarów w 3D - gdybyśmy na przykład mierzyli odległość prostej, która przechodzi prostopadłe do płaszczyzny XY wtedy wartość ta wyniosłaby 90 stopni.

Poniżej rysunek takiego przypadku:

Pomiar w 3D długości prostej – od punktu A do punktu B

Pomiar w 3D długości prostej – od punktu A do punktu B

Kąt z płaszczyzny XY - Jeśli na powyższym rysunku zmierzymy długość prostej pomiędzy punktami A i B, która jest prostopadła do płaszczyzny XY – otrzymamy następujące wyniki:

Odległość = 15.0000, Kąt w płaszczyźnie XY = 0, Kąt z płaszczyzny XY = 90

Przyrost X = 0.0000, Przyrost Y = 0.0000, Przyrost Z = 15.0000

Po zmierzonej odległości menu wyboru ponownie jest widoczne – w celu zmierzenia kolejnej odległości wystarczy ponowić powyższą procedurę.

Pomiar wielokrotny – wielu segmentów

Pomiar wielokrotny wykonujemy bardzo podobnie – z jedną różnicą – po wskazaniu pierwszego punktu - podpunkt c - powyższej procedury – w pasek poleceń wpisujemy literę w następnie zatwierdzamy klawiszem ENTER (lub prawym klawiszem myszy).

W takim wypadku będziemy mogli wskazać wiele punktów a odległości między nimi zostaną zsumowane.

Dla przykładu wpiszemy:

 1. Polecenie: ZMIERZGEOM

 2. Z menu wybieramy: Odległość

 3. Określ pierwszy punkt: wskazujemy punkt (w naszym przypadku punkt: 1)

 4. Polecenie: w (zatwierdzamy klawiszem ENTER)

 5. Wskazujemy kolejną sekwencję punktów (w naszym przypadku punkty: 2, 3 i 4)

 6. Na końcu zatwierdzamy klawiszem ENTER (lub prawym przyciskiem myszy)

Na pasku poleceń pojawia się wynik:

Odległość = 30.0000

ZMIERZGEOM - Pomiary powierzchni w ZWCAD 2022

Pomiar zakreskowanej powierzchni

Pomiar zakreskowanej powierzchni

Zmierzymy zakreskowaną na powyższym rysunku powierzchnię.

 1. wpisujemy polecenie: ZMIERZGEOM

 2. z menu kontekstowego wybieramy: pOle

  lub pasku poleceń wpisujemy literę O zatwierdzając klawiszem ENTER

  Wybór z menu ekranowego opcji: pOle

  Wybór z menu ekranowego opcji: pOle

Uwaga:
Pomiędzy pozycjami menu kontekstowego możemy się przełączać klawiszami kursora - góra - dół.
Wybór zatwierdzamy ENTEREM.

 1. klikamy punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6

  zatwierdzamy klawiszem ENTER lub klikamy prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy pozycję Enter)

Mierzony obszar oznaczany jest na zielono

Mierzony obszar oznaczany jest na zielono

Jak widać na powyższym rysunku - mierzony obszar oznaczony jest na zielono.

Na linii poleceń pojawia się wynik operacji:

Obszar = 87.5000, Obwód = 47.0711

ZMIERZGEOM - Mierzenie promienia

W funkcji ZMIERZGEOM zintegrowane jest również mierzenie promienia.

Funkcja ta umożliwia mierzenie promienia dla: okręgów oraz łuków.

Okrąg dla którego zmierzymy promień funkcją ZMIERZGEOM dostępną w ZWCAD 2022

Okrąg dla którego zmierzymy promień poleceniem: ZMIERZGEOM dostępną w ZWCAD 2022

Zmierzmy promień powyższego okręgu

 1. wpisujemy polecenie: ZMIERZGEOM

 2. z menu kontekstowego wybieramy opcję: Promień
  lub w linię poleceń wpisujemy literę p zatwierdzając klawiszem ENTER

  Wybór z menu ekranowego opcji: Promień

  Wybór z menu ekranowego opcji: Promień

 3. klikamy lewym klawiszem myszy w okrąg

 4. na linii poleceń utrzymujemy wynik:

  Promień = 5.0000

  Średnica = 10.0000

  Analogicznie mierzymy promień dla łuku.

ZMIERZGEOM - Parametry fizyczne w ZWCAD 2022

Słowo wstępu

Wyobraźmy sobie, że poniższy prostokąt to przekrój belki, do której - przyłożymy siłę - pionowo w dół - w osi symetrii.

Przekrój belki z siłą przełożoną w osi symetrii - pionowo w dół.

Przekrój belki z siłą przełożoną w osi symetrii - pionowo w dół.

Czujemy intuicyjnie, że jeśli prostokąt (czyli nasz przekrój belki) ustawimy pionowo – to ugięcie belki będzie mniejsze - będzie wytrzymalsza przy takim ustawieniu.

ZMIERZGEOM - Moment bezwładności

Im moment bezwładności większy względem danej osi (na przykład: osi x lub y) to siła przyłożona prostopadłe do tej osi będzie powodowała mniejsze ugięcie belki.

Wzory na obliczenie momentu bezwładności dla prostokąta oraz obliczenia dla prostokąta z rysunku powyżej:

Jx = (b * h³) / 12 → Jx = (1 * 4³) / 12 → 5,3333333 → 5,(3)

Jy = (b³ * h) / 12 → Jy = (1³ * 4) / 12 → 0,3333333 → 0,(3)

Jak widać Jx jest większe – w związku z czym większą wytrzymałość dla profilu uzyskamy ustawiając go w ten sposób – aby siła była przyłożona prostopadle do osi x - jak na powyższym rysunku.

Jak szybko obliczać momenty bezwładności dla dowolnych figur (nawet 3D) w ZWCAD 2022 ?

uwaga: Poniższa metoda dotyczy wyłącznie wersji ZWCAD Professional - dlatego że wersja ZWCAD Standard nie obsługuje funkcji: REGION

Kiedy poniższa metoda "zadziała" w wersji ZWCAD STANDARD ?
Jeśli mamy rysunek z utworzonymi już regionami w dowolnym kształcie (na przykład: otrzymaliśmy od kogoś rysunek z REGIONAMI utworzonymi na wersji ZWCAD Professional lub na innym systemie CAD).

 1. Najpierw narysujemy dowolną figurę - linią lub polilinią (może być też okrąg, elipsa, spline itd)

  Uwaga: ważne jest położenie figury względem osi x, y oraz z

  My narysujemy prostokąt - jak na powyższym rysunku

 2. Użyjemy funkcji: REGION aby zamienić kształt w region. Po wywołaniu funkcji wskazujemy elementy zamkniętego kształtu (ważne aby nie było tam innych elementów – dlatego najlepiej wskazywać elementy pojedynczo).

  Wskazane elementy zatwierdzamy prawym klawiszem myszy lub klawiszem ENTER.

 3. Dla upewnienia się czy kształt został zamieniony w REGION - zaznaczamy kształt i sprawdzamy w panelu: Właściwości – czy u góry widać, że zaznaczono region.

  Jeśli panel: Właściwości nie jest widoczny to naciskamy Ctrl + 1 (jeden z klawiatury NIE-numerycznej)

 4. W pasek poleceń wpisujemy funkcję: ZMIERZGEOM (lub _MEASUREGEOM)

  Wybór z menu ekranowego opcji: parametry Fizyczne

  Wybór z menu ekranowego opcji: parametry Fizyczne

 5. Z menu, które się pojawi wybieramy: parametry Fizyczne

  Ewentualnie w pasku poleceń wpisujemy literę f zatwierdzamy naciskając ENTER (lub prawym klawiszem myszy)

 6. Wskazujemy region i ponownie zatwierdzamy klawiszem ENTER

 7. Otworzy się okno, z wieloma właściwościami regionu:

  • Pole

  • Obwód

  • Wymiary

  • Środek ciężkości

  • Moment bezwładności

  • Moment odśrodkowy względem płaszczyzny

  • Promień bezwładności

  • Momenty główne i osie X-Y względem środka ciężkości

 8. Będzie też możliwość zapisania do pliku wyników analizy.
Otwarte okno z wynikami w ZWCAD 2022 (można je wyłączyć klawiszem F2)

Otwarte okno z wynikami w ZWCAD 2022 (można je wyłączyć klawiszem F2)

ZMIERZGEOM - Mierzenie kątów dla łuków

Pomiar kąta łuku (lub kąta zawartego pomiędzy liniami) – klikamy w linię 1 oraz 2

Pomiar kąta łuku (lub kąta zawartego pomiędzy liniami) – klikamy w linię 1 oraz 2

Zmierzymy kąt dla łuku na powyższym rysunku - oznaczając linię

 1. klikamy w linę oznaczoną na rysunku numer 1

 2. następnie klikamy w linię oznaczoną numerem 2

 3. na pasku poleceń widzimy rezultat przeprowadzonej operacji:
  Kąt = 30°

Pomiar kąta łuku poprzez kliknięcie w łuk oznaczony literą A

Pomiar kąta łuku poprzez kliknięcie w łuk oznaczony literą A

Teraz zmierzymy kąt w inny sposób - oznaczając łuk

 1. Na linii poleceń wywołujemy funkcję: ZMIERZGEOM

 2. Klikamy w łuk oznaczony literą A

 3. Na linii poleceń pojawia się wynik:
  Kąt = 30°

Powrót do góry