Ukryj

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.

Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szczegółowe informacje w polityce prywatności oraz tzw. plików cookies.

ZwCAD
Jeśli znasz AutoCAD® przystąp do pracy w ZWCAD bez nauki.
DWG, DXF, Funkcje, Interfejs ... czujesz się jakbyś pracował w AutoCAD®.Oprogramowanie CADprofi (dawny CP-System)
Projektuj instalacje w ZwCAD - łatwiej i efektywniej

Poniżej przedstawiamy Państwu opis funkcji nakładki branżowej CADprofi (dawny CP-System) do projektowania instalacji. W opisie tym koncentrujemy się na przedstawieniu funkcji samego oprogramowania jako bazy dla modułów branżowych.

Spis treści funkcji CADprofi (dawny CP-System):

Wprowadzenie
Multisymbole
Symbole
Rysowanie izometrii
Oznaczenia
Usuwanie symboli
Odwracanie symboli
Przewody schematyczne
Rodzaje obiektów CP System
Przewody i kształtki
Łączenie przewodów
Rysowanie całych ciągów
Rozszerzanie zawartości programu
Kreator zestawień
Inne polecenia ogólne

Opis modułów branżowych

CADprofi (dawny CP-System) - Mechanika
CADprofi (dawny CP-System) - Instalacje elektryczne
CADprofi (dawny CP-System) - Instalacje rurowe i wentylacyjne
CADprofi (dawny CP-System) - Architektura


Wprowadzenie

CADprofi (dawny CP-System) jest kompleksową aplikacją wspomagającą i znacznie przyspieszającą projektowanie instalacji c.o., wod.-kan., wentylacyjnych, technologicznych, klimatyzacyjnych, elektrycznych i innych w środowisku ZwCAD.

Zaletą nakładki jest pełna zgodność tworzonych rysunków z formatem dwg AutoCADa, co umożliwia ich wymianę pomiędzy projektantami niezależnie od tego, czy projektują oni przy użyciu nakładki czy też nie. Aplikacja zawiera wygodne polecenia automatyzujące projektowanie oraz obszerne biblioteki symboli i obiektów z różnych branż.

CADprofi (dawny CP-System) posiada otwartą strukturę, dzięki czemu możliwa jest samodzielna rozbudowa programu i dopasowanie go do własnych potrzeb. Bazy danych użytkownika są oddzielone od baz danych programu dzięki temu przy aktualizacji programu są automatycznie przejmowane do nowej wersji. Przy pracy w zespole projektantów lub przy konieczności zainstalowania programu na innym komputerze możliwe jest przenoszenie obiektów użytkownika między komputerami.


Powrót do spisu treści


Multisymbole

Do zautomatyzowanej edycji schematów można wykorzystać polecenie Multisymbole, które umożliwia błyskawiczne wstawienie do rysunku wielu symboli wybranych w oknie dialogowym. Inne sposoby wyboru symboli (Poprzednio wybrane, Znajdź oraz Wskaż na rysunku) pozwalają na szybsze wyszukiwanie żądanych symboli oraz na inteligentne kopiowanie symboli wstawionych wcześniej do rysunku.
W oknie dialogowym Multisymbole można także określić rodzaj przewodu rysowanego pomiędzy poszczególnymi symbolami.

Podczas wstawiania symboli można wykorzystywać różne funkcje:

 • Wstaw symbole - automatyczne wstawianie symboli w przewody lub w dowolnych punktach. Przy wstawianiu w przewód następuje przerwanie przewodu w punktach podłączeń.
 • W wiele przewodów - możliwość szybkiego wstawienia symbolu w wiele przewodów.
 • Na przedłużeniu - opcja umożliwia precyzyjne określenie punktu wstawienia symboli względem innych obiektów w rysunku.

ZwCAD

Powrót do spisu treści


Symbole

Wstawianie pojedynczych symboli (jedno- lub wielokrotnie) umożliwia kilka poleceń, np.: Symbole pojedyncze, Symbole kątowe i krzyżowe, Oznaczenia i inne. Poszczególne polecenia wyświetlają biblioteki symboli, w których każdy symbol posiada wyraźny opis i podgląd. Zawartość biblioteki można sortować według nazw lub według norm. Dla wybranego symbolu można określić skalę, kąt oraz ewentualnie odbicie lustrzane. Ponadto możliwe jest przekształcenie każdego symbolu do postaci izometrycznej.

Symbole kątowe oraz krzyżowe. Polecenie służy do wstawiania symboli w skrzyżowanie dwóch przewodów. Po wybraniu symbolu wystarczy wskazać przewody a program automatycznie wstawi symbol kątowy, trójdrogowy lub czterodrogowy z odpowiednim przerwaniem lub wydłużeniem przewodów.


ZwCAD

Powrót do spisu treści


Rysowanie izometrii

CADprofi (dawny CP-System) pozwala na tworzenie rysunków izometrycznych. Możliwe jest tworzenie izometrii prostokątnych oraz dimetrii pod dowolnym kątem. Przy wstawianiu symboli do rysunków aksonometrycznych CADprofi (dawny CP-System) automatycznie dopasowuje kąt pochylenia symboli zgodnie z kątem określonym w nastawach. Najczęściej stosowany jest kąt 30° dla izometrii oraz kąt 45° dla dimetrii ukośnej. W zastosowaniach specjalnych możliwe jest określenie innego kąta w przedziale od 5° do 85°.


ZwCAD

Powrót do spisu treści


Oznaczenia

W CADprofi (dawny CP-System) istnieje wiele symboli oznaczeń. Niektóre oznaczenia są automatycznie wypełniane podczas opisywania wybranych obiektów. Przykłady oznaczeń automatycznych: 

 • Przekrój kanałów wentylacyjnych,
 • Rodzaj przewodów (symbole oznaczeńwstawiane w przewody), 
 • Wielkość armatury (symbole oznaczeń z automatyczną linią odnośnikową),
 • Wielkość nominalna przewodów rurowych

ZwCAD

Powrót do spisu treści


Usuwanie symboli

Zarządzanie symbolami w rysunku ułatwiają dodatkowe polecenia. Polecenie Usuń symbole kasuje symbole z rysunku. Przy usuwaniu symboli wstawionych w przewód następuje automatyczne połączenie przerwanych przewodów, a także usunięcie numerów i opisów związanych z usuwanym elementem. Możliwe jest kasowanie pojedynczych obiektów lub wielu symboli jednocześnie. 


ZwCAD

Powrót do spisu treści


Odwracanie symboli

Polecenie Odwróć symbole pozwala na zmianę położenia symbolu (odbicie lustrzane). Ułatwiają to specjalne znaczniki, za pomocą których można operować na wybranym obiekcie. Symbole wstawione w przewody po odwróceniu nie zmieniają swojego położenia względem przewodu. Oba polecenia można także stosować do edycji armatury i obiektów parametrycznych.


ZwCAD ZwCAD ZwCAD

Powrót do spisu treści


Przewody schematyczne

Polecenie Przewody zawiera wiele wstępnie zdefiniowanych rodzajów przewodów. Każdy przewód ma określony kolor, rodzaj linii oraz grubość na wydrukach. Parametry te odpowiadają zaleceniom norm. Podczas rysowania przewodów są one automatycznie umieszczane na oddzielnych warstwach. W celu łatwego zarządzania warstwami w górnym menu programu dostępne są dodatkowe polecenia umożliwiające szybkie ukrywanie lub pokazywanie wszystkich warstw należących do instalacji c.o., wod.-kan., wentylacji lub instalacji elektrycznych. Przewody w rysunku mogą być automatycznie opisywane. W tym celu należy skorzystać z polecenia Oznaczenia i wybrać opcję Oznaczenia automatyczne. Podobnie jak w przypadku symboli także przewody można rysować normalnie lub izometrycznie. Parametry dla izometrii można ustawiać w nastawach, a styl izomerii w wyświetlonym oknie dialogowym. Użytkownik ma możliwość wygodnego dodawania nowych rodzajów przewodów lub instalacji. W tym celu można skorzystać z dostępnego paska narzędziowego lub menu kontekstowego. Każda nowozdefiniowana instalacja umieszczana jest w specjalnej kategorii *Użytkownika*. Wszystkie elementy z tej kategorii mogą być usuwane lub edytowane za pomocą przejrzystego okna dialogowego. Można ponadto kopiować istniejące instalacje, a następnie za pomocą edycji zmieniać ich parametry. W programie znajdują się także pliki zawierające style wydruków dopasowane do struktury warstw i grubości linii programu. Do wyboru są pliki do wydruków monochromatycznych oraz do wydruków kolorowych.


Powrót do spisu treści


Rodzaje obiektów CADprofi (dawny CP-System)

Obiekty ogólne - w tej grupie znajdują się ogólne urządzenia: kotły, zbiorniki, podgrzewacze, przybory sanitarne, elementy instalacji wentylacyjnych i inne. Widok urządzeń jest zgodny z oznaczeniami zawartymi w odpowiednich normach. Każde urządzenie może mieć zdefiniowany widok z góry (2D), z przodu, z tyłu, z boków oraz widok trójwymiarowy (3D). Poszczególne widoki są używane przy tworzeniu rzutów, przekrojów, rozwinięć i modeli 3D instalacji. Obiekty wstawiane do rysunku muszą mieć wymiary odpowiadające rzeczywistym gabarytom projektowanych urządzeń. Z tego względu w programie dostępne są bazy danych o wielu typach urządzeń znajdujących się w ofercie znanych producentów. Użytkownik ma możliwość samodzielnego dodawania do baz danych najczęściej wykorzystywanych przez siebie urządzeń. Istnieje także możliwość określenia wymiarów obiektów bezpośrednio przed ich wstawieniem do rysunku. Polecenie służące do wstawiania grzejników zostało tak zaprogramowane by maksymalnie ułatwić przeszukiwanie obszernych katalogów grzejników dostępnych na rynku.

Obiekty parametryczne - w tej grupie znajdują się urządzenia, dla których niezbędne jest określenie zarówno wymiarów gabarytowych, jak i dodatkowych wymiarów i zależności geometrycznych. Przykładem obiektu parametrycznego jest zawór kołnierzowy, dla którego należy określić długość, szerokość, wysokość oraz wymiary kołnierzy, wielkość pokrętła itp. Podobnie jak dla obiektów ogólnych, dla obiektów parametrycznych także dostępne są bazy danych zawierające elementy znormalizowane oraz elementy opracowane na podstawie typoszeregów producentów. Przy wstawianiu obiektów parametrycznych możliwe jest ręczne wpisanie wymiarów, dlatego obiekty parametryczne mogą być stosowane dla dowolnych urządzeń, nawet dla takich, których brak w bazach danych. Dodatkowo dla obiektów parametrycznych można określić dokładność ich odwzorowania poprzez wyeliminowanie osi, detali, ukryć itp. Obiekty parametryczne mogą być wstawione jako bloki zawierające atrybuty, dzięki czemu możliwa jest edycja parametrów technicznych oraz automatyczne tworzenie specyfikacji.

Obiekty z bibliotek producentów - CADprofi (dawny CP-System) jest kontynuacją programu CP-Producers. Z tego względu oprócz obiektów ogólnych i obiektów parametrycznych dostępne są biblioteki urządzeń znanych producentów. Obiekty z bibliotek producentów posiadają widoki, które szczegółowo odwzorowują konkretne urządzenia. Ponadto większość urządzeń posiada dołączone karty katalogowe i dokładne dane techniczne, które są wykorzystywane przy projektowaniu.


ZwCAD ZwCAD ZwCAD

Powrót do spisu treści


Przewody i kształtki

W CADprofi (dawny CP-System) można tworzyć rzuty i przekroje instalacji rurowych i kanałów wentylacyjnych. Przy rysowaniu instalacji dostępne są przewody oraz kształtki (kolanka, redukcje, trójniki itd.). Każda kształtka jest w pełni parametrycznym obiektem, który jest na bieżąco rysowany za pomocą odpowiednich procedur programu na podstawie elementów znormalizowanych lub baz danych wybranych producentów. Oprócz wymiarów i parametrów geometrycznych istnieje możliwość określenia rodzaju projektowanej instalacji (nawiew, wywiew, zasilanie, powrót itp.). Użytkownik ma także możliwość definiowania nowych rodzajów instalacji. W tym celu z listy instalacji należy wybrać opcję "Inny/Edytuj", która wyświetla okno dialogowe ze wszystkimi dostępnymi rodzajami instalacji. Za pomocą paska narzędziowego lub menu kontekstowego można dodawać, usuwać, kopiować i edytować wybrane instalacje. Obowiązują tu te same zasady jak przy edycji instalacji schematycznych. Dla określania właściwości wszystkich przewodów i kształtek wyświetlane jest uniwersalne okno dialogowe. W zależności od wybranego elementu w oknie dialogowym zmienia się zestaw dostępnych parametrów. Dzięki temu użytkownik potrzebuje bardzo mało czasu na biegłe opanowanie obsługi programu.

ZwCAD

Powrót do spisu treści


Łączenie przewodów

Unikalną cechą programu jest łączenie przewodów lub kanałów wentylacyjnych z automatycznym wstawieniem kolanek, trójników, redukcji itp. Po uruchomieniu polecenia Połącz przewody należy wskazać kolejne łączone przewody. Na podstawie wzajemnego położenia i wielkości wskazanych przewodów CADprofi (dawny CP-System) wyświetli okno dialogowe, w którym zaproponuje pasujące złączki. Możliwe jest także łączenie przewodów mających różną formę, np. łączenie kanałów prostokątnych z kołowymi z wstawieniem redukcji prostokątno-kołowej lub trójnika prostokątno-kołowego.


ZwCAD

Powrót do spisu treści


Rysowanie całych ciągów instalacji

Przy rysowaniu przewodów rurowych lub kanałów wentylacyjnych można wykorzystywać polecenia służące do szybkiego rysowania całych ciągów instalacji. Podczas rysowania wystarczy wskazywać kolejne punkty, wzdłuż których CADprofi (dawny CP-System) narysuje kolejne odcinki przewodów oraz wstawi niezbędne kolanka.


ZwCAD

Powrót do spisu treści


Rozszerzanie zawartości programu

Program posiada otwartą strukturę, dzięki czemu użytkownik może we własnym zakresie dodawać nowe elementy oraz rozszerzać wszystkie bazy danych. Możliwe jest dodawanie do programu własnych typów przewodów, symboli, obiektów, urządzeń parametrycznych, tabelek rysunkowych itd. Wielu producentów udostępnia zbiory (pliki dwg lub dxf) z widokami swoich urządzeń. Polecenie Dodaj bloki do biblioteki umożliwia zaimportowanie do programu całych bibliotek symboli lub obiektów, np. pobranych z Internetu ze stron producentów.


ZwCAD

Powrót do spisu treści


Kreator zestawień

Elementy projektu utworzone za pomocą programu CAD-Profi posiadają właściwości: Typ, Ciśnienie, Przepływ i inne. Dane te mogą być edytowane i uzupełniane przez projektanta. Możliwa jest jednoczesna edycja parametrów dla wielu obiektów. Wszystkie dane są wykorzystywane przy tworzeniu opisów, zestawień i wydruków. Program zawiera rozbudowany kreator zestawień z bezpośrednim wydrukiem lub eksportem danych do wielu formatów (xls, rtf, pdf, html i innych). Kreator pozwala łączyć dane z wielu rysunków. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem uzyskania zestawień jest wybór jednego z gotowych szablonów i bezpośredni wydruk. Możliwy jest także eksport danych do formatów xls, txt, rtf, pdf, html, xml i innych ze szczegółowym określeniem parametrów eksportu (np. eksport samych danych lub eksport danych z zachowaniem formatowania). Ciekawą opcją przy wydruku jest możliwość skierowania pierwszej strony zestawienia na inną drukarkę niż pozostałe strony. Opcja ta może być wykorzystywana np. do wydruku pierwszej strony zawierającej logo firmowe na drukarce kolorowej, natomiast pozostałe strony na drukarce monochromatycznej.


ZwCAD

Powrót do spisu treści


Inne polecenia ogólne.

 • W programie dostępne są typowe ramki, tabelki rysunkowe, typowe legendy oraz tabelki zestawień wstawianych nad tabliczką rysunku. Użytkownik ma możliwość definiowania własnych tabelek i legend.
 • Dla każdego polecenia dostępna jest szczegółowa pomoc on-line.
 • Program posiada polecenie do automatycznego numerowania obiektów.
 • W programie dostępne jest uniwersalne polecenie służące do automatycznego opisywania obiektów. Zawartą w nim listę dostępnych atrybutów można łatwo porządkować za pomocą paska narzędziowego. Można też wygodnie definiować i wypełniać własne atrybuty.
 • Możliwa jest praca w lokalnych układach współrzędnych.
 • Automatyczne zarządzanie warstwami. Możliwość dostosowania struktury warstw do własnych upodobań lub wyłączenie automatycznego zarządzania warstwami.
 •  W każdym oknie zawierającym dużą ilość elementów znajduje się polecenie "Szukaj", dzięki czemu bardzo łatwo można odnaleźć żądany element. W oknie dialogowym "Znajdź" wyświetlana jest posortowana lista z wszystkimi dostępnymi w danej chwili obiektami lub symbolami. Ponadto możliwe jest przeszukiwanie listy według dowolnej części nazwy, początku nazwy lub całej nazwy z uwzględnieniem lub bez uwzględniania wielkości liter. Podczas przeszukiwaniu na bieżąco wyświetlany jest podgląd wybranego elementu.

Powrót do spisu treści