Ukryj

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.

Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szczegółowe informacje w polityce prywatności oraz tzw. plików cookies.

ZwCAD
Jeśli znasz AutoCAD® przystąp do pracy w ZWCAD bez nauki.
DWG, DXF, Funkcje, Interfejs ... czujesz się jakbyś pracował w AutoCAD®.


Indywidualna wycena oprogramowania Zwcad - megapromocja

Cp System a Cp Symbole (Cp System a Cp Symbols)
w Zwcad porównanie funkcji

Aby lepiej zobrazować różnice pomiędzy programami CADprofi (dawny CP-System) oraz CP-symbols w tabelarycznej formie przedstawiamy porównanie funkcji wraz z krótką charakterystyką.


Właściwości ogólne
    CP–Symbols   CP–System
Krótka charakterystyka   Program zawierający podstawowe polecenia oraz obszerne zestawy symboli i znormalizowanych elementów. Dostępnych jest kilka modułów dla różnych branż: „Instalacje rurowe i wentylacyjne”, „Instalacje elektryczne”, „Architektura”, „Mechanika”.   Kompleksowy program wspomagający projektowanie w 2D. W skład programu wchodzą symbole z odpowiednich modułów CP-Symbols oraz wiele dodatkowych obiektów, poleceń i funkcji. Możliwa jest samodzielna rozbudowa zawartości programu.
Tworzenie zestawień   TAK – kreator zestawień z bezpośrednim wydrukiem lub eksportem danych do wielu formatów.   TAK – rozbudowany kreator zestawień z bezpośrednim wydrukiem lub eksportem danych do wielu formatów (xls, rtf, pdf, html i innych). Kreator pozwala łączyć dane z wielu rysunków. W CADprofi (dawny CP-System) kreator zestawień posiada znacznie większą funkcjonalność i ilość gotowych szablonów.
Automatyczne numerowanie obiektów   NIE   TAK – inteligentne numerowanie wszystkich symboli, obiektów oraz przewodów i kanałów 2D. Tworzenie wielu ciągów numerów, w których można włączyć lub wyłączyć kontrolę dublowania numerów. Numery są uwzględniane w zestawieniach.
Opisywanie obiektów   TAK – możliwość określania właściwości lub danych technicznych symboli i obiektów. Wygodne tworzenie opisów (wstawianie tekstów) na podstawie wprowadzonych danych.   TAK – określanie danych technicznych obiektów oraz automatyczne tworzenie opisów. W programie znajdują się także różne metki informacyjne. Możliwość tworzenia opisów w rysunkach aksonometrycznych.
Biblioteki producentów   NIE   TAK – wszystkie biblioteki producentów są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat. Możliwość aktualizacji i wczytywania nowych bibliotek (np. pobranych z Internetu).
Samodzielna rozbudowa bibliotek   NIE   TAK – możliwość definiowania nowych obiektów i symboli. Automatyczne importowanie wielu bloków, np. własnych bibliotek utworzonych przed zakupem CADprofi (dawny CP-System) lub zbiorów rysunków dwg, dxf pobranych z Internetu.
Projektowanie w 3D   NIE   W wielu bibliotekach producentów dostępne są widoki 3D. Dla obiektów, dla których istnieją widoki 3D program pozwala na zamianę widoków z 2D na 3D i odwrotnie.
Pomoc kontekstowa   TAK   TAK
Podręcznik użytkownika   NIE   TAK
System aktualizacji on-line   NIE   TAK – program subskrypcyjny pozwala na automatyczną aktualizacje programu przez Internet. W CADprofi (dawny CP-System) udostępniane są także aktualizacje bibliotek producentów.
Tabelki i ramki rysunkowe   TAK   TAK
Wybór jednostki projektowania (mm, cm. m)   TAK   TAK
Automatyczne zarządzanie warstwami   TAK   TAK
Wyłączanie automatycznej struktury warstw   TAK   TAK
         
Edycja schematów
    CP–Symbols   CP–System
Wstawianie symboli   Symbole są wstawiane pojedynczo. Możliwość wstawiania symboli w przewody. Wygodne określanie wielkości symboli, kąta wstawienia oraz odbić lustrzanych.   Możliwość wstawiania jednego lub wielu symboli jednocześnie. Wstawianie symboli w przewody lub jednocześnie w wiele przewodów. Automatyczne wstawianie symboli kątowych i krzyżowych w skrzyżowania przewodów. Przy wstawianiu niektórych symboli istnieje możliwość wyboru dodatkowych parametrów z dołączonych baz danych. Inteligentne dostosowanie kąta wstawienia napisów w symbolach zawierających teksty - atrybuty. W CADprofi (dawny CP-System) dostępne są także symbole wielowariantowe.
Inteligentne usuwanie symboli   NIE   TAK – przy usuwaniu symboli, które są wstawione w przewody program automatycznie łączy przerwane przewody. Automatyczne usuwanie opisów i numerów, które odnoszą się do usuwanego symbolu.  Usuwanie wielu symboli (można zaznaczyć wiele obiektów rysunkowych - program usunie tylko symbole).
Przewody   TAK   TAK – możliwość jednoczesnego rysowania wielu przewodów z określeniem rozstawu i odsunięcia.
Tworzenie schematów aksonometrycznych   NIE   TAK – wszystkie symbole, które są dostępne przy tworzeniu zwykłych schematów są automatycznie dopasowywane do rysunków aksonometrycznych. W CADprofi (dawny CP-System) użytkownik może definiować własne symbole, które program potrafi przekształcić do rysunków aksonometrycznych. CADprofi (dawny CP-System) wspomaga także przy rysowaniu izometrycznych przewodów i wstawianiu opisów. W nastawach można określić kąt osi aksonometrii, z tego względu CADprofi (dawny CP-System) pozwala tworzyć różne typy rysunków, np. izometrie lub dowolne dimetrie.
         
Edycja rzutów i przekrojów przy projektowaniu instalacji
    CP–Symbols   CP–System
Rzuty uproszczone (rysowane z przewodami schematycznymi)   TAK – w programie dostępne są symbole, przedstawiające urządzenia. Symbole te mogą być stosowane na rzutach. W przypadku symboli nie ma jednak możliwości określania rzeczywistych wymiarów. Przewody są rysowane jak na schematach.   TAK – w programie są dostępne obiekty, dla których można określać rzeczywiste wymiary. Wiele obiektów posiada bazy danych, opracowane na podstawie norm lub katalogów różnych producentów. Ponadto w CADprofi (dawny CP-System) dostępne są kompletne biblioteki urządzeń stworzone przy udziale producentów urządzeń.
Dokładne widoki instalacji (dwukreskowe rysowanie przewodów rurowych, kanałów wentylacyjnych i korytek elektrycznych)   NIE   TAK – wygodne rysowanie przewodów rurowych, kanałów wentylacyjnych i korytek elektrycznych. Automatyczne rysowanie całych ciągów przewodów z automatycznym wstawianiem kolan lub łuków. Automatyczne łączenie przewodów 2D. Bazy danych przewodów i kształtek znormalizowanych. Możliwość określania dowolnych wymiarów przewodów i złączek. Edycja przewodów i złączek (wydłużanie, przecinanie, zmiana wymiarów itp.). Automatyczne numerowanie przewodów, złączek, armatury i wyposażenia. Parametryczna armatura 2D wstawiana w przewody. Możliwość wykorzystywania armatury z bibliotek producentów. Uzyskiwanie dokładnych zestawień przewodów, kanałów, złączek i wyposażenia (kreator zestawień).
         
Zawartość modułu Instalacje Rurowe i Wentylacyjne
    CP–Symbols   CP–System
Symbole   TAK – komplet symboli (jak w CADprofi (dawny CP-System))   TAK
Multisymbole   NIE   TAK
Polecenie do symboli kątowych i krzyżowych   NIE   TAK
Symbole do izometrii   NIE   TAK
Przewody schematyczne   TAK   TAK – możliwość jednoczesnego rysowania wielu przewodów z określeniem rozstawu.
Typowe schematy   NIE   TAK
Grzejniki   NIE – dostępne są tylko symbole grzejników, dla których nie można określać rzeczywistych wymiarów   TAK – oddzielne polecenie, w którym dostępne są bazy danych popularnych grzejników. Możliwość określania dowolnych wymiarów grzejników. Dostępne są widoki grzejników dla rzutów i rozwinięć.
Przybory sanitarne   Dostępne są symbole przyborów stosowanych w rozwinięciach instalacji. W CP-Symbols nie można określać własnych wymiarów dla przyborów.   TAK – dostępne są przybory sanitarne stosowane na rozwinięciach i rzutach. Istnieje możliwość określania dowolnych wymiarów przyborów.
Obiekty   NIE – dostępne są tylko symbole przedstawiające urządzenia. Przy stosowaniu symboli nie można określać własnych wymiarów urządzeń.   TAK – oddzielne polecenia, w których dostępne są różne kategorie obiektów: wyposażenie, kotły, zbiorniki, armatura, pompy itp. Wszystkie obiekty są sparametryzowane, dzięki czemu możliwe jest określenie dowolnych wymiarów. Możliwy jest także wybór wielkości urządzeń z obszernych baz danych. Dostępne są różne widoki obiektów: rzut 2D, przód, bok itp.
Przewody i kształtki 2D   NIE   TAK – rysowanie dowolnych przewodów rurowych, złączek oraz kanałów i kształtek wentylacyjnych.
Możliwość rozszerzania zawartości programu.   NIE   TAK – kreator dodawania lub importowania symboli i obiektów. Definiowanie własnych przewodów, rozszerzanie katalogów urządzeń itp.
         
Zawartość modułu Instalacje Elektryczne
    CP–Symbols   CP–System
Symbole   TAK – komplet symboli (jak w CADprofi (dawny CP-System))   TAK – ponad 3000 symboli z nowych norm
Multisymbole   NIE   TAK
Polecenie do symboli kątowych i krzyżowych   NIE   TAK
Przewody   TAK   TAK - możliwość rysowania wiązek przewodów, możliwość definiowania własnych przewodów.
Trasy kablowe, korytka elektryczne   NIE   TAK - możliwość rysowania korytek, rur ochronnych itp.
Obiekty, oświetlenie   NIE – dostępne są tylko symbole przedstawiające urządzenia. Przy stosowaniu symboli nie można określać własnych wymiarów urządzeń.   TAK – oddzielne polecenie, w którym znajdują się różne obiekty i oprawy oświetleniowe. Dostępne są bazy danych najczęściej wykorzystywanych opraw oświetleniowych czołowych producentów. Określanie dowolnych wymiarów obiektów i opraw.
Numerowanie obwodów   NIE   TAK – możliwość błyskawicznego przypisywania obiektów do różnych obwodów z określaniem dowolnego stylu i szablonu oznaczeń.
Możliwość rozszerzania zawartości programu.   NIE   TAK - kreator dodawania lub importowania symboli i obiektów. Definiowanie własnych przewodów, korytek, rozszerzanie katalogów urządzeń itp.
         
Zawartość modułu - Architektura
    CP–Symbols   CP–System
Przeznaczenie programu   Dla projektantów instalacji branżowych program jest wystarczającym uzupełnieniem, dzięki czemu znacznie szybciej można stworzyć lub edytować podkłady budowlane. Architekci mogą traktować program jako niezbędne minimum, zawierające zestaw gotowych elementów stosowanych swoich w projektach.   Przeznaczenie modułu „CADprofi (dawny CP-System) Architektura” jest takie, jak programu „CP-Symbole”. W CADprofi (dawny CP-System) użytkownik ma dostęp do dodatkowych poleceń służących do opisywania rysunków, tworzenia zestawień itp. Dodatkowo w CADprofi (dawny CP-System) możliwe jest samodzielne definiowanie własnych bibliotek obiektów i symboli.
Elementy konstrukcyjne   TAK – okna i drzwi (rzuty i widoki). Przy wstawianiu okien można określić grubość ściany. Dzięki temu otwory okienne mogą być dopasowane do dowolnej ściany.   TAK – okna i drzwi (rzuty i widoki). Przy wstawianiu okien można określić grubość ściany. Dzięki temu otwory okienne mogą być dopasowane do dowolnej ściany. W CADprofi (dawny CP-System) istnieje możliwość określenia dowolnych wymiarów drzwi i okien.
Rysowanie ścian   NIE   TAK – możliwość rysowania ścian jednowarstwowych lub wielowarstwowych. Możliwość dowolnego określania typów i grubości ścian.
Obiekty, meble, wyposażenie   TAK – możliwość określania dowolnych wymiarów   TAK - możliwość określania dowolnych wymiarów
Symbole   TAK – komplet symboli (jak w CADprofi (dawny CP-System))   TAK – symbole do opisywania rysunków (oznaczenia pomieszczeń, koty wysokościowe, oznaczenia stolarki itd.). Na podstawie użytych symboli możliwe jest tworzenie różnych zestawień. Dla przykładu: po wstawieniu symboli oznaczeń pomieszczeń możliwe jest stworzenia zestawienia pomieszczeń, w którym można uwzględnić powierzchnię, straty ciepła, ilość powietrza dla wentylacji mechanicznej itp.
         
Zawartość modułu - Mechanika
    CP–Symbols   CP–System
Przeznaczenie programu   Program może być stosowany przez konstruktorów oraz innych projektantów przy tworzeniu szczegółowych rysunków różnych detali. Program zawiera obszerny zestaw elementów znormalizowanych, niezbędnych dla każdego projektanta.   Przeznaczenie modułu „CADprofi (dawny CP-System) Mechanika” jest takie, jak programu „CP-Symbole”. W CADprofi (dawny CP-System) użytkownik ma dostęp do dodatkowych poleceń służących do opisywania rysunków oraz tworzenia różnorodnych zestawień.
Normalia   TAK – obszerny zestaw elementów złącznych i innych stosowanych w projektach mechanicznych.   TAK – obszerny zestaw elementów złącznych, łożysk i innych stosowanych w projektach mechanicznych. W programie znajdują się elementy opracowane na podstawie norm PN, EN i DIN. Parametryzacja pozwala określać dowolne wymiary dla wszystkich elementów, dzięki czemu możliwe jest wstawianie do projektów obiekty, które nie są znormalizowane. Możliwość rysowania z automatycznym określaniem niektórych wymiarów. Właściwość ta jest wykorzystywana np. przy wstawianiu połączeń śrubowych.
Kształtowniki i profile stalowe   TAK – typowe kształtowniki w różnych widokach.   TAK – typowe kształtowniki w różnych widokach. Dynamicznego określania długości i kąta wstawienia kształtowników do rysunku. Możliwość tworzenia zestawień masowych i ilościowych dla kształtowników stalowych i innych.
Symbole   TAK   TAK – możliwość dodawania do programu własnych elementów, symboli itp.

Powrót do góry