Ukryj

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.

Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szczegółowe informacje w polityce prywatności oraz tzw. plików cookies.

ZwCAD
Jeśli znasz AutoCAD® przystąp do pracy w ZWCAD bez nauki.
DWG, DXF, Funkcje, Interfejs ... czujesz się jakbyś pracował w AutoCAD®.


Indywidualna wycena oprogramowania Zwcad - megapromocja

Tworzenie nowych rzutni w modelu w ZWCAD 2022

Krok 1 – Wstawienie 2 rzutni w Modelu

Uwaga: krok ten nie jest obowiązkowy - możemy przejść od razu do kroku drugiego.
Zalecamy jednak zapoznanie się z tym krokiem - pozwoli to łatwiej zrozumieć materiał.

Wstawiamy dwie rzutnie.

Przełączamy się na kartę: Model – dlatego, że omawiana funkcja dotyczy przestrzeni modelu.

Z górnego menu wybieramy: WidokRzutnie2 rzutnie

Sposób wstawiania dwóch rzutni w przestrzeni modelu

Sposób wstawiania dwóch rzutni w przestrzeni modelu.


Uwaga: dotyczy przypadku → Jeśli górny pasek Menu jest niewidoczny.

Jak włączyć widoczność górnego paska menu ?

Jeśli górny pasek: Menu jest niewidoczny - klikamy w prawym, dolnym rogu ekranu interfejsu ZWCAD na ikonę niebieskiego trybika → następnie w menu kontekstowym klikamy w pierwszą pozycję: Menu - tak aby było ona oznaczona znakiem: ✓.
Pojawi się wtedy u góry pasek menu, widoczny poniżej:

Górny pasek Menu w ZWCAD.

Górny pasek Menu w ZWCAD.

Inny sposób na wywołanie górnego paska Menu to:

  1. Wpisanie w pasek poleceń zmiennej systemowej: MENUBAR [zatwierdzamy klawiszem ENTER]
  2. Następnie w pasek poleceń wpisujemy: 1 [zatwierdzamy klawiszem ENTER]

Krok 2 – Wstawianie kolejnych rzutni metodą:
Przeciągnij i upuść w ZWCAD 2022

Tworzenie nowej rzutni w przestrzeni modelu poprzez przeciągnięcie kursorem w kierunku rysunku.

Tworzenie nowej rzutni w przestrzeni modelu poprzez
przeciągnięcie kursorem w kierunku rysunku w ZWCAD 2022.

W przestrzeni: Modelu - jak na powyższym obrazku – kliknijmy lewym przyciskiem myszy a następnie przytrzymajmy kursor na dolnej krawędzi rzutni (kursor zamieni się w dwie strzałki). Przytrzymując ciągle lewy klawisz myszy “przeciągnijmy” kursorem w górę - w kierunku rysunku.

Pojawi się nowa rzutnia.

Utworzona - od dolnej krawędzi - nowa rzutnia w ZWCAD 2022 (metodą przeciągnij i upuść)

Utworzona - od dolnej krawędzi - nowa rzutnia w ZWCAD 2022 (metodą przeciągnij i upuść).

Uwaga:

Podobnie możemy postąpić z lewą, prawą, bądź górną krawędzią rzutni - pamiętając aby przesuwać kursor zawsze w kierunku rysunku - czyli:

  • od dolnej krawędzi w górę

  • od lewej w prawo

  • od góry do dołu

  • od prawej do lewej

Tworzenie nowej rzutni - przy środkowej krawędzi

Jeśli natomiast „najedziemy kursorem” na krawędź - oznaczoną na powyższym rysunku numerem 2 – kursor zamieni się w dwie strzałki - i dodatkowo naciśniemy klawisz Ctrl - a następnie przesuniemy - to w środku utworzy się nowa rzutnia.

(przesuwając bez przyciśniętego klawisza Ctrl jedynie przesuniemy granicę dzielącą sąsiadujące rzutnie).

Wynik działania tej operacji przedstawia poniższy rysunek:

Utworzona nowa rzutnia przy środkowej krawędzi

Utworzona nowa rzutnia przy środkowej krawędzi.

Wyrównywanie granic rzutni

Odnieśmy się teraz do poniższego rysunku.

Jeśli klikniemy podwójnie w krawędź oznaczoną numerem 2 na niebieskim tle – to to obie rzutnie wyrównają wymiary w pionie.

Klikamy podwójnie w krawędź oznaczoną numerem 2

Klikamy podwójnie lewym klawiszem myszy w krawędź oznaczoną numerem 2.

Oto wynik działania tej operacji przedstawiony poniżej na obrazku:

Po podwójnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy - w krawędź numer 2 - wysokości obu rzutni zostały wyrównane w pionie.

Wyrównane wysokości dwóch rzutni w pionie.

Po podwójnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy - w krawędź numer 2 - wysokości obu rzutni zostały wyrównane w pionie (analogicznie działa wyrównywanie w poziomie).

Utworzenie siatki rzutni

Przeciągnięcie kursorem od lewej krawędzi - w celu utworzenia siatki rzutni

Przeciągnięcie kursorem od lewej krawędzi (krawędzi A-B-C-D) - w celu utworzenia siatki rzutni.

Jeśli na powyższym rysunku "najedziemy kursorem" na lewą krawędź – to kursor zmieni się w symbol dwóch strzałek – a następnie przytrzymamy lewy klawisz myszy i przeciągniemy w kierunku rysunku utworzy się siatka rzutni.

Wynik działania tej operacji pokazaliśmy na poniższym rysunku.

Utworzona została siatka rzutni w ZWCAD 2022 – teraz mamy dodatkowe, nowe 4 rzutnie.

Utworzona została siatka rzutni w ZWCAD 2022 – teraz mamy dodatkowe, nowe 4 rzutnie.

Przesuwanie pionowych krawędzi

Ustawiając kursor nad krawędzią oznaczoną na powyższym rysunku literą B – przesuwając w prawo lub w lewo zauważyć można, że przesuwają się wszystkie cztery krawędzie.

Przesunięte krawędzie siatki rzutni

Przesunięte krawędzie siatki rzutni w ZWCAD 2022.

Wydzielanie krawędzi rzutni od siatki rzutni

Teraz kliknijmy podwójnie lewym przyciskiem myszy w krawędź oznaczoną literą B.

Po podwójnym kliknięciu lewym klawiszem myszy - wydzielona krawędź B z siatki rzutni

Po podwójnym kliknięciu lewym klawiszem myszy - wydzielona krawędź B z siatki rzutni.

Krawędź B wyrównała nam poziomą odległość rzutni ale co najważniejsze – została wydzielona od siatki rzutni – teraz krawędź B możemy niezależnie przesuwać.

Pozostałe krawędzie A, C oraz D dalej powiązane są z układem siatki.

Włączanie wydzielonej krawędzi rzutni w układ siatki

Jeśli chcemy dokonać czynności odwrotnej – czyli włączyć krawędź B w układ siatki rzutni – trzymając SHIFT przesuwamy jej krawędź w kierunku pozostałych pionowych krawędzi (czyli A, C, D na powyższym rysunku) i będąc już przy tych krawędziach puszczmy lewy klawisz myszy oraz klawisz SHIFT.

Usuwanie rzutni

Złapmy kursorem za krawędź B – przytrzymując lewy przycisk myszy - przesuńmy w prawo do samego końca.

Rzutnia po prawej stronie zostanie usunięta - uzyskamy w ten sposób jedną rzutnię.

Usunięta rzutnia – po przesunięciu jej krawędzi do końca w prawo.

Usunięta rzutnia – po przesunięciu jej krawędzi do końca w prawo.

Pozostawienie tylko aktywnej rzutni

Klikając jednokrotnie lewym przyciskiem myszy w środek wybranej rzutni – aktywujemy ją w ZWCAD 2022.

Granice aktywnej rzutni będą wtedy widoczne jako pogrubione.

Jeśli klikniemy - podwójnie środkowym przyciskiem myszy - w którąkolwiek z granic aktywnej rzutni – pozostałe zostaną usunięte.

Pozostanie nam tylko jedna rzutnia – ta, której granica została kliknięta.

Końcowe uwagi

Większość przykładów była pokazywana na przesunięciach poziomych rzutni – analogicznie, w ZWCAD 2022 wszystkie mechanizmy zadziałają na przesunięciach pionowych (i odwrotnie).

Powrót do góry