Ukryj

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.

Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szczegółowe informacje w polityce prywatności oraz tzw. plików cookies.

ZwCAD
Jeśli znasz AutoCAD® przystąp do pracy w ZWCAD bez nauki.
DWG, DXF, Funkcje, Interfejs ... czujesz się jakbyś pracował w AutoCAD®.


Indywidualna wycena oprogramowania Zwcad - megapromocja

Menadżer podkładania plików PDF w ZWCAD 2020

ZWCAD 2020 umożliwia podkładanie plików PDF (oprócz standardowych rozszerzeń *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png, *tif, *.pcx, *.tga, *.ecw, *.JPEG2000, *.jp2, *.j2k).

Możemy podkładać pliki PDF wektorowe oraz rastrowe.

W celu łatwiejszego zarządzania plikami PDF został dodany menadżer podkładania plików PDF.

Menadżer umożliwiający podkładanie plików PDF w ZWCAD 2020

Menadżer umożliwiający podkładanie plików PDF w ZWCAD 2020

Jak podłożyć pliki PDF w ZWCAD 2020 ?

W celu podłożenia pliku PDF (wektorowego lub rastrowego) w linię komend wpisujemy polecenie: PDFDOŁĄCZ lub PDFATTACH (w angielskiej wersji ZWCAD).

W polskiej wersji językowej działają również polecenia angielskie lecz muszą być one poprzedzone znakiem podkreślnika dolnego (tak jak na poniższym rysunku polecenie: _PDFATTACH).

Linia komend z poleceniem PDFDOŁĄCZ w ZWCAD 2020

Linia komend z poleceniem PDFDOŁĄCZ w ZWCAD 2020

Polecenie: PDFATTACH - z podkreślnikiem dolnym zadziała również w polskiej wersji językowej

Polecenie: PDFATTACH - z podkreślnikiem dolnym zadziała również w polskiej wersji językowej

Alternatywnie - zamiast wpisywania poleceń funkcję podkładania plików PDF możemy wywołać z menu programu ZWCAD.

W menu klasycznym wchodzimy w menu górnego wybieramy Wstaw → Podkład PDF ...

Wstawianie podkładu PDF w menu klasycznym w ZWCAD

Wstawianie podkładu PDF w menu klasycznym w ZWCAD

W menu wstążkowym wybieramy grupę opcji Wstaw a następnie klikamy w ikonę Podkład PDF

Wstawianie podkładu PDF w menu wstążkowym w ZWCAD

Wstawianie podkładu PDF w menu wstążkowym w ZWCAD

Pojawi nam się okno wyboru PDF

Po wywołaniu funkcji opisanej powyżej pojawi się okno dialogowe, które umożliwi nam wybór pliku PDF wektorowego lub rastrowego, który chcemy podłożyć.

Okno pozwalające wstawić plik PDF w ZWCAD 2020

Okno pozwalające wstawić plik PDF w ZWCAD 2020

W naszym przypadku wybraliśmy plik Plan.pdf

Okno dołączające PDF do rysunku umożliwiające również wybór PDF w przypadku PDF wielostronicowych

Okno dołączające PDF do rysunku umożliwiające również wybór PDF w przypadku PDF wielostronicowych

W kolejnym kroku mamy możliwość określenia skali, punktu wstawienia oraz kąta obrotu (lub wyboru ich na ekranie po zamknięciu powyższego okna).

Wstawiony podkład Plan.pdf widoczny na ekranie w zakładce Model

Wstawiony podkład Plan.pdf widoczny na ekranie w zakładce Model

Po wstawieniu w obszarze modelu ukazał nam się podkład PDF widoczny powyżej.

Wstawiamy kolejne PDF’y

Wywołujemy ponownie polecenie PDFDOŁĄCZ (lub PDFATTACH w angielskiej wersji). Pojawi nam się poniższe okno menadżera PDF’ów.

Okno dołączania PDF-w tym przypadku PDF wielostronicowy. Umożliwia wybór określonej strony lub wielu stron PDF do wstawienia.

Okno dołączania PDF-w tym przypadku PDF wielostronicowy. Umożliwia wybór określonej strony lub wielu stron PDF do wstawienia.

Jak widać powyżej mamy do wyboru strony PDF’a do wstawienia. W przypadku PDF'a wielostronicowego ZWCAD daje nam możliwość wyboru jednej strony lub wielu stron do wstawienia.

Wstawione pliki PDF - jeden obok drugiego

Wstawione PDF widoczne w zakładce model

Dodatkowe funkcje menedżera PDF

Jak widać na powyższym rysunku mamy wystawionych kilka pdf-ów.

Pokażemy dodatkowe funkcje dostępne menadżerze PDF’ów.

Jeśli nie mamy jeszcze wstawionych plików PDF do rysunku i wywołamy komendę PDFDOŁĄCZ lub PDFATTACH menadżer PDF w nie pojawi się. Zamiast tego ZWCAD wyświetli okno umożliwiające dołączenie PDF’a umożliwiające jego wskazanie na dysku.

Jeśli mamy już wstawione PDF’y i w takim wypadku wywołamy komendę PDFDOŁĄCZ lub PDFATTACH pojawi się najpierw menedżer podkładania plików PDF (tak jak w naszym przypadku) – co jest widoczne na poniższym rysunku.

Odłączanie rysunku

Przycisk Odłącz w menadżerze pdf w ZWCAD

Odłączanie rysunku - Klikamy na jedną z pozycji na liście a następnie wciskamy przycisk Odłącz

Jeśli klikniemy na jedną z pozycji na liście wstawionych PDF’ów a następnie naciśniemy przycisk Odłącz (oznaczony na czerwono na powyższym rysunku) to podkład PDF zostanie skasowany z rysunku oraz pamięci RAM komputera (tak jakby nigdy nie był dołączony). Można powiedzieć, że „ZWCAD o nim zapomni”.

My odłączyliśmy PDF: Dach-1 - widać że rysunek ten jest już wyświetlany. Pozycja Dach-1 znikła również z listy menadżera PDF.

Odłączony plik PDF Dach-1

Odłączyliśmy PDF Dach-1 i nie jest on już wyświetlany w ZWCAD

Rozładowywanie rysunku

Przycisk Rozładuj daje możliwość rozładowania wczytanego PDF.

Przycisk Rozładuj daje możliwość rozładowania wczytanego PDF'a

Na powyższym rysunku widać przycisk Rozładuj. Rozładuj służy do chwilowego rozładowania PDF’a, który później zamierzamy używać ale na daną chwilę ten PDF nie jest nam potrzebny.

Jego wpis oraz ścieżka źródłowa do pliku PDF pozostają widoczne na liście. Przy rozładowanym rysunku w kolumnie Stan widoczny jest komunikat Rozładuj (zamiast Wczytany) – oznacza to że rysunek jest już rozładowany. Przestaje on być również wyświetlany w ZWCAD.

Jeśli chcemy ponownie załadować rysunek, który rozładowaliśmy - klikamy na niego na liście następnie wciskamy przycisk Przeładuj.

Przycisk Przeładuj – Przeładowywanie rozładowanego pliku pdf powoduje ponowne jego wyświetlenie w ZWCAD

Przeładuj – Przeładowywanie rozładowanego pliku pdf powoduje ponowne jego wyświetlenie w ZWCAD

Otwarcie PDF w domyślnej przeglądarce pdf

Na powyższym rysunku widoczny jest jeszcze przycisk Otwórz. Wybranie PDF’a na liście oraz naciśnięcie przycisku Otwórz spowoduje otwarcie go domyślnej przeglądarce pdf.


Powrót do góry