Ukryj

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.

Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szczegółowe informacje w polityce prywatności oraz tzw. plików cookies.

ZwCAD
Jeśli znasz AutoCAD® przystąp do pracy w ZwCAD bez nauki.
DWG, DXF, Funkcje, Interfejs ... czujesz się jakbyś pracował w AutoCAD®.


Indywidualna wycena oprogramowania Zwcad - megapromocja

Zwcad 2019 - Oficjalna premiera !


ZWCAD 2019 - pudełko

Obecnie najnowszą wersją jest ZWCAD 2019. Zostało w niej wprowadzonych wiele dodatkowych funkcji oraz udogodnień, które przedstawiamy poniżej.

Nowości w ZWCAD 2019

 1. Wstawianie podkładu PDF rastrowego i wektorowego.
 2. Mała dygresja - Jak sprawdzić czy PDF to zapis rastrowy czy wektorowy ?
 3. Lokalizacja względem obiektu w PDF wektorowym.
 4. Jak wstawić PDF jako podkład ?
 5. PDF z określonymi warstwami.
 6. Przycinanie pliku PDF.
 7. Bloki dynamiczne w ZWCAD 2019.
 8. Z-tracking – śledzenie po osi Z.
 9. Dodatkowy, jasny kolor interfejsu.

Wstawianie podkładu PDF

W ZWCAD 2019 istnieje możliwość podkładania plików PDF.
Jeśli chodzi o zastosowanie w projektowaniu to możemy mieć do czynienia z dwoma głównymi i jednym mieszanym typem plików PDF.

 • Pliki PDF rastrowe – przechowywany jest obraz projektu w postaci bitmapy (czyli obrazek).
 • Pliki PDF wektorowe – przechowywany jest obraz w postaci wektorowej (czyli zapisu w podobnej postaci w jakim przechowuje ZWCAD pliki DWG)
 • Pliki PDF Hybrydowe – część danych to obrazki a cześć zapis wektorowy.
Powrót do góry

Mała dygresja
Jak sprawdzić czy PDF to zapis rastrowy czy wektorowy ?

Wystarczy w dowolnej przeglądarce pdf ustawić powiększenie dokumentu np. jako 4000% - jeśli linie ukośne, łuki lub okręgi mimo tak dużego stopnia powiększenia będą gładkie oznacza to, że jest to zapis wektorowy (zapis w formie matematycznej), w innym wypadku mamy do czynienia z PDF rastrowym (czyli obrazkiem "wklejonym" do PDF). Proszę zwrócić uwagę na poniższą ilustrację.

Podkład wektorowy w pdf Podkład rastrowy w pdf
PDF wektorowy – krawędzie są gładkie
mimo tak dużego stopnia powiększenia (4000%).
PDF rastrowy – mamy do czynienia
z obrazkiem zapisanym w PDF.
Widać piksele na krawędzaich.
Powrót do góry

Lokalizacja względem obiektu w pdf wektorowym
w ZWCAD 2019

ZWCAD 2019 pozwala na rysowanie z wykorzystaniem punktów charakterystycznych znajdujących się na podkładzie PDF (takich jak koniec, środek, przecięcie itp.).

Rysowanie na pdf

ZWCAD 2019 - Rysowanie na podkładzie wektorowym pdf z użyciem punktów charakterystycznych (F3).
Na środku rysunku widać czerwony kwadracik oznaczający koniec linii wykryty na rastrowym PDF.

Powrót do góry

Jak wstawić PDF jako podkład ?

Z menu Wstaw wybieramy pozycję Podkład PDF (możemy też wpisać polecenie: PDFDOŁĄCZ lub _PDFATTACH).

ZWCAD 2019 wstawianie pdf

Następnie otwiera się okno dialogowe w którym wskazujemy podkład .pdf zwiedzając przyciskiem otwórz.

Wybieranie pliku odnośnika pdf

Okno do wskazania położenia pliku pdf.

W kolejnym, poniższym oknie możemy ustawić podobnie jak w przy wstawianiu rastra czy odnośnika zewnętrznego tak zwanego (X-Ref’a).

 • skalę
 • punkt wstawienia
 • kąt obrotu
 • ścieżkę dostępu lub ścieżkę względną, która będzie przydatna w przypadku przenoszenia rysunku na inny komputer
Dolacz pdf

Okno umożliwiające zapis ustawień dotyczących ścieżki, skali, punktu wstawienia, obrotu lub dokonania wyboru określenia na ekranie.

Następnie określamy punkt wstawienia (jeśli zaznaczyliśmy opcję Określ na ekranie, w poprzednim oknie dialogowym), dodatkowo określmy współczynnik skali (dodatkowo może też być okreslony kąt obrotu jeśli nie został on określony w poprzednim oknie).

Określanie punktu wstawienia pdf

Określanie punktu wstawienia.

Pdf zostaje wstawiony jak na poniższym rysunku.

wstawiony pdf

Wstawiony podkład pdf w ZWCAD 2019 (wygląda jak rysunek DWG).

Powrót do góry

PDF z określonymi warstwami – możemy zarządzać ich wyświetlaniem

W ZWCAD 2019 istnieje możliwość zarządzania wyświetlaniem warstw.

Uwaga: Warunkiem koniecznym jest aby w dokumencie PDF warstwy były wcześniej zdefiniowane (jeszcze przed utworzeniem PDF).
PDF z warstwami możemy uzyskać drukując rysunek DWG do pliku PDF używając do tego drukarki
DWG to PDF.pc5

Aby rozpocząć zarządzanie warstwami wykonajmy poniższą procedurę:

W linię komend wpisujemy polecenie: PDFWAR lub _PDFLAYERS a następnie wskazujemy ramkę wstawionego pdf’a.

polecenie pdfwar

Polecenie PDFWAR służące do pokazania warstw (o ile są zdefiniowane w dokumencie pdf)


Wskazujemy ramkę pdf

Wskazujemy ramkę PDF’a

Otworzy nam się okno dialogowe w którym będziemy mogli wyłączyć lub włączyć warstwy zdefiniowane w dokumencie PDF.

Podkład PDF - warstwy

Okno dialogowe dla warstw w PDF.

Powrót do góry

Przycinanie pliku PDF funkcją: PDFPRZYTNIJ lub _PDFCLIP

Funkcja ta umożliwia przycięcie dokumentu PDF w ZWCAD 2019 tak aby pozostał interesujący nas fragment.

Po wpisaniu w linę komend funkcji PDFPRZYTNIJ lub _PDFCLIP podobnie jak w przypadku polecenia PDFLAYERS na początku wskazujemy ramkę dokumentu pdf.

W kolejnym kroku podajemy tryb przycięcia PDF dokumentu pdf [naciskamy ENTER].

Następnie wskazujemy czym będziemy przycinać - czy będzie to przycięcie prostokątne, wielobokiem czy też polilinią. Dla naszego przykładu wybierzemy przycięcie wieloboczne [wpisujemy literę w i naciskamy ENTER].

Przyciecie PDF wielobokiem

Przycinamy PDF wielobokiem (wskazujemy narożniki a następnie zatwierdzamy klawiszem ENTER)


Przycięty PDF

Wynik końcowy funkcji PDFPRZYTNIJ lub _PDFCLIP.

Powrót do góry

Bloki dynamiczne w ZWCAD 2019

Co to są bloki dynamiczne ?

Bloki dynamiczne to najprościej zestaw pewnych funkcji, które pozwalają tworzyć interaktywne bloki. Przykładowo po kliknięciu w ikonkę zmieni nam się szerokość drzwi lub długość śruby o zadany skok.

ZWCAD 2019 edytor blokow dynamicznych

Edytor bloków dynamicznych w ZWCAD 2019.
Tworzenie bloku dynamicznego drzwi.

To samo dotyczy obracania, skalowania, przesuwania lub zmieniania bloku na inny widok (np. po kliknięciu nie mamy widoku na stół z góry tylko mamy widok boczny).

W bloku dynamicznym możemy również zmienić punkt bazowy dla wstawianego elementu do rysunku.

Możemy dodawać nowe przyciski (parametry) oraz tak zwane akcje do utworzonego już wcześniej bloku dynamicznego lub zwykłego znanego nam z poprzednich wersji bloku statycznego. Jednym słowem z posiadanych bloków statycznych możemy uczynić bloki dynamiczne.

Zagadnienie jest na tyle szerokie, że wkrótce poświęcimy temu kilka artykułów. Prosimy zaglądać do nas na stronę.

Poniżej przedstawiamy zestaw narzędzi, którymi będziemy dysponowali w trakcie tworzenia bloków dynamicznych.

Parametry bloku dynamicznego Akcje bloku dynamicznego
Parametry bloku dynamicznego Akcje bloku dynamicznego

ZWCAD 2019 zestawy parametrow bloku dynamicznego

ZWCAD 2019 zestawy parametrow bloku dynamicznego.

Powrót do góry

Z-tracking – śledzenie po osi Z W ZWCAD 2019

Dzięki wykorzystaniu śledzenia po osi Z mamy możliwość rysowania wzdłuż osi Z bez konieczności zmiany położenia układu współrzędnych.
Do tej pory mogliśmy jedynie rysować w płaszczyźnie XY.

Najpierw ustawmy sobie widok izomeryczny (może być tez orbita 3D, polecenia: 3DORBITA, _ORBIT). Ważne aby widok był w 3D.

Menu klasyczne w ZWCAD 2019 widok SW izometryczny

Ustawienie widoku SW izometrycznego w menu klasycznym ZWCAD 2019


Menu wstążkowe w ZWCAD 2019 widok SW izometryczny

Ustawienie widoku SW izometrycznego w menu wstążkowym ZWCAD 2019

Z funkcji Z-tracking możemy skorzystać w 3 przypadkach:

 • Jeśli klawiszem F8 włączymy funkcję trybu orto (ORTHO).
 • Jeśli klawiszem F10 włączymy funkcję trybu śledzenia biegunowego.
 • Przy włączonej (klawiszem F3) lokalizacji względem obiektu.
Z-tracking i tryb orto w ZWCAD 2019

Z-tracking i tryb orto w ZWCAD 2019 (klawisz F8).


Z-tracking i tryb śledzenia biegunowego

Z-tracking i tryb śledzenia biegunowego (klawisz F10).


Z-tracking i funkcja lokalizacji względem obiektu

Z-tracking i funkcja lokalizacji względem obiektu (klawisz F3).

Powrót do góry

W ZWCAD 2019 mamy do wyboru dodatkowy jasny kolor interfejsu.

W ZWCAD 2019 oprócz ciemnego interfejsu wprowadzono możliwość ustawienia jasnego.

Jak ustawić jasny interfejs w menu klasycznym ?

Opcje w menu klasycznym w ZWCAD 2019

Przycisk opcje w menu klasycznym w ZWCAD 2019.


W tym celu wchodzimy w NarzędziaOpcje (lub w linie poleceń wpisujemy: _options) → wybieramy zakładkę Wyświetlanie → w lewym górnym rogu w grupie opcji elementy okna wybieramy schemat koloru: Jasny.

Jak ustawić jasny interfejs w menu wstążkowym ?

W lewym górnym rogu ekranu znajduje się ikona ZWCAD ZWCAD - ikona - prosimy w nią kliknąć.

Otworzy się poniższe menu - prosimy kliknąć w przycisk Opcje

Opcje w menu wstążkowym w ZWCAD 2019

Przycisk opcje w menu wstążkowym w ZWCAD 2019.

Naszym oczom ukaże się poniższe okno dialogowe. Prosimy wybrać zakładkę Wyświetlanie a następnie schemat koloru: Jasny potwierdzając przyciskiem OK

Opcje jasny interfejs

Przycisk opcje w menu wstążkowym w ZWCAD 2019.

Po dokonanych zmianach interfejs ZWCAD 2019 będzie wyglądał tak jak poniżej.

Jasny interfejs w menu wstążkowym w ZWCAD 2019

Jasny interfejs w menu wstążkowym w ZWCAD 2019.


Jasny interfejs w menu klasycznym w ZWCAD 2019

Jasny interfejs w menu klasycznym w ZWCAD 2019.

Dla kontrastu poniżej prezentujemy ciemny interfejs ZWCAD.

Ciemny interfejs w menu wstążkowym w ZWCAD 2019

Ciemny interfejs w menu wstążkowym w ZWCAD 2019.


Ciemny interfejs w menu klasycznym w ZWCAD 2019

Ciemny interfejs w menu klasycznym w ZWCAD 2019.

Powrót do góry