Kurs CAD - Zwcad - filmy szkoleniowe - lista

 
Praca w przestrzeni modelu
Zwcad - Wstawianie ramki w przestrzeni modelu.
Na filmie można zobaczyć:
 • Tworzenie rysunku w przestrzeni modelu.
 • Modele rysujemy zawsze w skali 1:1.
 • Wybieramy format rysunku (np. A4, A3, A2).
 • Wstawiamy ramkę i ewentualnie tabelkę rysunkową w skali 1:1.
 • Skalujemy ramkę tak, aby objęła cały model.
 • Ustawiamy globalną skalę wymiarów (zmienna DIMSCALE), na wartość, o jaką przeskalowaliśmy ramkę.
Problemy mogą pojawić się w momencie tworzenia szczegółów, ponieważ zwiększamy realną skalę obiektów. Aby prawidłowo zwymiarować taki powiększony szczegół należy przestawić współczynnik o jaki zostanie pomnożona realna wartość wymiaru (zmienna DIMLFAC).
Jeśli np. tworzymy szczegół w skali 2:1, to zmienną DIMLFAC ustawiamy na 1/2=0.5.

Powyższe operacje możemy zobaczyć na filmie poniżej.

Zwcad - Tworzenie szczegółu przestrzeni modelu.
Zalety pracy w przestrzeni modelu:
 • Łatwe przenoszenie kompletnie zwymiarowanych rzutów, przekrojów, szczegółów pomiędzy rysunkami.
 • Nie ma potrzeby przełączania się pomiędzy przestrzenią papieru i modelu. W przestrzeni modelu posiadamy rysunek, taki jaki otrzymamy na wydruku.
 • Możliwość utworzenia kilku rysunków obok siebie (np. różniących się niewielkimi szczegółami).
 • Wszelkie symbole dodatkowe takie jak np.: znaki chropowatości, odnośniki, itp. są tego samego rozmiaru na wszystkich widokach.
Wady pracy w przestrzeni modelu:
 • Potrzebne jest przeskalowanie widoków jeśli nie są w skali głównej rysunku.
 • Konieczność przeskalowania ramki.
 • Możliwość omyłkowego wstawienia wymiaru w innej skali.

Zwcad - Wymiarowanie w przestrzeni modelu.
Tworzymy rysunek w przestrzeni modelu, i wymiarujemy także w przestrzeni modelu.

Zalety:
 • Wymiar jest powiązany z modelem.
 • Możliwe jest przenoszenie zwymiarowanych widoków pomiędzy rysunkami.
Wady: Należy ustawić rozmiar wymiaru (również symboli dodatkowych) w zależności od skali rzutni


Praca w przestrzeni papieru
Zwcad - Tworzenie rzutni i ustawianie skali.
Na filmie można zobaczyć
 • Posiadamy przygotowany model w przestrzeni modelu.
 • Wybieramy format rysunku (np. A4, A3, A2).
 • Wstawiamy ramkę rysunkową w skali 1:1.
 • W przestrzeni papieru tworzymy rzutnie (to obszar gdzie możemy wyświetlić część modelu w określonej skali) poprzez wpisanie komendy MVIEW.
 • Zaznaczamy okno rzutni, i ustalamy skalę rzutni.
Zalety: Model zawsze mamy w skali 1:1, przez co nie możemy pomylić się z wartością tekstu wymiarowego

Wady: wszelkie symbole dodatkowe takie jak np.: znaki chropowatości, odnośniki, itp. trzeba dostosować do skali rzutni w przestrzeni papieru.

Zwcad - Wymiarowanie w przestrzeni papieru.
Tworzymy rysunek w przestrzeni modelu, a wymiarujemy w przestrzeni papieru.

Zalety: Wszelkie opisy i wymiary są tego samego rozmiaru. Możemy utworzyć tylko jeden styl wymiarowy do wszystkich rzutni.

Wady:
 • Wymiary i opisy nie są powiązane z modelem (przy przesunięciu obiektów w przestrzeni modelu pozostają na starym miejscu w przestrzeni papieru).
 • Niemożliwe jest przeniesienie zwymiarowanych widoków pomiędzy rysunkami.


Tworzenie rzutni
Zwcad - Tworzenie rzutni prostokątnych w przestrzeni papieru.
Na filmie można zobaczyć tworzenie w ZwCAD rzutni prostokątnych w przestrzeni papieru.

Zwcad - Tworzenie rzutni o nieregularnym kształcie, ustawianie skali, drukowanie.
Na filmie można zobaczyć tworzenie w ZWCAD rzutni o nieregularnym kształcie, ustawianie skali, oraz drukowanie.


Zamrażanie i odmrażanie warstw w przestrzeni modelu i papieru.
Zwcad - Zamrażanie warstw w przestrzeni papieru/modelu.
Na filmie można zobaczyć zamrażanie w ZWCAD warstw w przestrzeni modelu i papieru, oraz sposób ustawiania i blokowania skali poszczególnej rzutni.


Bryły ACIS - operacje na ścianach
Zwcad - Utworzenie bryły - sześcianu oraz operacje na ścianach.
Na filmie można zobaczyć:
 • utworzenie w ZWCAD bryły ACIS , oraz fazowanie jednej krawędzi.
 • wyciągnięcie (dostawienie) dodatkowej bryły na podstawie nowo powstałej ściany. Wyciągnięcie takie nie zachowuje geometrii ścianek bocznych, pozwala natomiast na określenie kątów nowo powstałej bryły. W tej operacji bierze się tylko pod uwagę ścianę z której wyciągamy bryłę.
 • odsunięcie powierzchni zachowuje geometrię ścianek bocznych. Można podać tylko odległość odsunięcia.

Zwcad - Pochylenie i obrót ścianek bryły ACIS
Na filmie można zobaczyć:
 • pochylenie ścianki - definiujemy wektor, od którego odmierzamy kąt pochylenia ścianki
 • obrót ścianki - definiujemy oś obrotu, a następnie podajemy kąt o jaki obrócić ściankę.

Zwcad - Tworzenie, oraz edycja zaokrągleń brył ACIS.
Na filmie można zobaczyć:
 • utworzenie zaokrąglenia krawędzi bryły,
 • kopiowanie równoległe zaokrąglenia powstałego w poprzedniej operacji,
 • odsunięcie ścianek - zaokrąglenia + 2 ścianki styczne
 • usunięcie zaokrąglenia.

Zwcad - Operacje logiczne na bryłach ACIS.
Na filmie można zobaczyć:
 • utworzenie kuli,
 • odjęcie kuli od istniejącej bryły,
 • usunięcie powstałej ścianki powstałej w wyniku poprzedniej operacji


Cieniowanie i renderowanie brył
Zwcad - Cieniowanie i renderowanie brył
Renderowanie, cieniowanie i ukrywanie krawędzi niewidocznych w tym także powierzchni. (komenda: render)


Dodatkowe możliwości wymiarowania
Zwcad - Dodatkowe możliwości wymiarowania
Na filmie pokazano dodatkowe możliwości tworzenia wymiarów, np. długość łuku, promień ze środkiem we wskazanym punkcie, dopasowywanie wymiarów, itp.


Funkcja odzyskiwania plików
Zwcad - Funkcja odzyskiwania plików po zawieszeniu systemu, programu, awarii sprzętowej komputera.
Po ponownym uruchomieniu programu ZWCAD (po nieoczekiwanym jego zamknięciu), automatycznie wyświetla się zakładka gdzie wylistowane są pliki nieprawidłowo zamknięte, oraz pliki automatycznego zapisu. Po wybraniu pliku z listy można zobaczyć jego właściwości, np. datę zapisu, rozmiar, oraz podgląd.
Po kliknięciu na wybrany plik zostaje on otwarty.